Аймгийн хүн амын амьдарч буй орчны танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 02. 10 цаг 09 минут
Баян-Өлгий аймаг нь 1940 оны 8 дугаар сард БНМАУ-ын Бага Хурлын шийдвэрээр байгуулагдсан. Монгол Улсын хамгийн баруун хязгаар Монгол Алтайн нурууны далайн тэвшнээс дээш 1301-4374 метрт оршино, нутаг дэвсгэрийн 95,3% нь 1600 метрээс дээш өндөрт байна. Аймгийн хамгийн өндөр цэг нь Монгол улсын хамгийн өндөр цэг болох Таван Богд уулын Хүйтэн оргил (4374 м) ба хамгийн нам цэг нь Баяннуур сумын төв (1301 м) юм. 45,8 мянган хавтгай дөрвөлжин км газар нутагтай. ОХУ-ын Алтайн БН Улс (225 км), БНХАУын ШУӨЗО (450 км), Монгол Улсын Ховд (450 км), Увс (165 км) аймгуудтай хиллэдэг. 103.9 мянган хүн амтай, үүний 91.0 хувийг казах, 0.9 хувийг халх үндэстэн, 5.6 хувийг урианхай, 0.9 хувийг дөрвөд, 0.8 хувийг тува, 0.8 хувийг бусад ястангууд эзэлдэг. Засаг захиргааны 14 нэгжтэй (13 сум, 1 тосгон), нийслэл Улаанбаатараас 1760 км зайд оршдог, аймгийн төв Өлгий хотод 37.3 мянган хүн оршин суудаг. 2.2 сая малтай. Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан нутаг дэвсгэр нь мөнх цааст сүрлэг өндөр уулс, уудам хөндий хотос, тунгалаг уст гол мөрөн, нуур цөөрөм, рашаан булаг, жимс жимсгэнэ, дэлхийд ховордсон эмийн ургамал, ан амьтан, жигүүртэн шувууд, алт, мөнгө, гянтболд, төмрийн хүдэр, зэс, хар тугалга зэрэг эрдэс баялгийн арвин их нөөцтэй, уул уурхайн үйлдвэрлэл, эрчимжсэн МАА, улс дамнасан худалдаа үйлчилгээ, аялал жуулчлал, худалдаа, эдийн засгийн чөлөөт бүс хөгжүүлэх боломжтой аймаг юм. ТАНИЛЦУУЛГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ энэ сайтын "СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГАА" цэсний "СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ, ТАНИЛЦУУЛГА" дэд цэснээс үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хүн ам, өрхийн төлөв байдлын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 01. 10 цаг 54 минут
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн суурин хүн амын тоо 103.9 мянга болж урьд оныхоос 143 хүнээр буюу 0.1 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь тухайн жилийн хүн амын ердийн хөдөлгөөнийг бүрэн тусгаж, хүн ам өрхийн мэдээллийн санд төрөлт, нас баралтыг улсын бүртгэлийн хэлтсээс сар бүр гаргуулан авч цахим санд оруулж, иргэний мэдээллийн сангийн зөрүүг арилгаж, бичиг баримтын зөрчилтэй хүмүүсийн зөрчлийн арилгуулж мэдээллийн санд тусгагдаж цэгцлэгдсэн, сүүлийн жилүүдэд ялангуяа 2019 оны төрөлт улсын дунджаас дээгүүр байгаа ба 1000 хүнд ногдох төрөлт 30.2, нас баралт 5.6, цэвэр өсөлт 24.7 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 1.1 пунктээр, нас баралт 0.8 пунктээр, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.3 пунктээр тус тус өссөн байна. Суурин хүн амын тоо 143 хүнээр буюу 0.1 хувиар, өрхийн тоо ялимгүй бага зэрэг өсөхөд 6 сараас дээш хугацаагаар гадаадад амьдарч буй хүн амын тоо 5250 болсон нь гадаад шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор суурин хүн амын тоо төдийлөн өсөөгүй байна. ТАНИЛЦУУЛГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ энэ сайтын "СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГАА" цэсний "СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ, ТАНИЛЦУУЛГА" дэд цэснээс үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 01. 10 цаг 16 минут
ХАА-н салбар нь манай улс орны эдийн засгийн баталгаа болж байдаг. Хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа нь бусад хүчин зүйлээс илүүтэйгээр байгаль, цаг агаараас хамааралтай бөгөөд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь үндсэндээ хүн амын хүнсний хэрэглээ, боловсруулах үйлдвэрлэлийн болон үйлчилгээний салбарын түүхий эдийн хэрэглээг хангахад чиглэгддэг. Дэлхийн олон улс орнуудын нэгэн адил манай улсын эдийн засгийн хөгжилд хөдөө аж ахуйн салбар нь ихээхэн чухал байр эзэлдэг салбарын нэг юм. Энэ удаагийн танилцуулгад мал аж ахуйн, газар тариалангийн салбарын 2019 оны төлөв байдлыг нэгтгэн тусгалаа. “Монгол Улсын Үндсэн хууль”-нд “Мал сүрэг”-ийг үндэсний баялаг мөн гэж хуульчлан зааж, мал тооллогыг улсын хэмжээнд жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг нь макро түвшинд хийгддэг тооцоо, судалгаанд ашиглаж, салбарын талаар удирдлагын шийдвэр гаргах мэдээллийн гол эх үүсвэр болгон ашиглаж байна. ‘’Статистикийн тухай“ Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоолын дагуу Үндэсний Статистикийн хороо мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллогыг 2019 оны 12 сарын 7-ноос 17-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулж, явууллаа. Энэхүү танилцуулгад малын 2019 оны тооллогын дүнг нэгтгэн дүгнэснээс гадна аймгийн хэмжээний тариалсан талбай, хураасан ургац, бэлтгэсэн хадлан, тэжээлийн мэдээллийг тусган орууллаа. Түүнчлэн уг танилцуулгад газар тариалангийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд болох тариалсан талбай, хураасан ургац, га-гийн ургацын талаарх мэдээллийг жилийн дүнгээр нэгтгэн тусгасан болно. Хөдөө аж ахуйн салбар, үүний дотор мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл нь боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, нэхмэл эдлэл үйлдвэрлэлийн салбарын түүхий эдийг нийлүүлж, боловсруулах салбар болон үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хангах, газар тариалангийн салбар нь хүн амыг аюулгүй баталгаат хүнсээр хангах үндсэн нөхцөл нь болсоор байна. Манай аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсруулах, төлөвлөхөд энэхүү танилцуулга, судалгааны материал суурь мэдээлэл нь болно гэдэгт итгэж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 01. 09 цаг 51 минут
Аж үйлдвэрийн салбарт энэ онд 29.8 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 30.2 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 2.1 хувиар , бүтээгдэхүүний борлуулалт 13.6 хувиар өссөн байна. Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэлтийн бүтцийг авч үзвэл 2015 онд боловсруулах салбар 11.1 хувийг бүрдүүлж байсан бол, 2019 онд 35.1 хувь болж 24.0 пунктээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны 5 дугаар сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 18. 14 цаг 04 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2020 оны 5 сарын дүнг танилцуулахаар хэвлэлийн бага хурлыг 6 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 15.00 цагт "Дербес" телевиз болон орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран зохион байгууллаа. Уг хуралд бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд гарч буй өөрчлөлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэлтсийн дарга хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны 5-р сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 15. 10 цаг 12 минут
2020 оны 5-р сарын байдлаар 930 эх амаржиж, амьд төрөлт 1164 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 58 хүүхдээр буюу 4.7 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 26 болж, өмнөх оны мөн үеээс 5 хүүхдээр бага байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 22.2 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 160.9 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 12.9 мянган хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 170 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 34 хүнээр буюу 25 хувиар өссөн байна.1000 хүнд ногдох төрөлт 11.2, нас баралт 2.0, ердийн цэвэр өсөлт 9.2 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.5 пунктээр, нас баралт 0.5 пунктээр тус тус буурсан байна. Эхийн эндэгдэл 2 гарсан байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 5-р сарын байдлаар 769 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 380 хүнээр буюу 33.1 хувиар багассан байна.Шинээр 172 ажлын байр бий болсоны 32 уул уурхайн салбарт, 53 барилгын салбарт, 51 боловсролын салбарт бий болсон байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 160 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 7 хэргээр буюу 4.6 хувиар нэмэгдсэн байна.6600 толгой том мал хорогдсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 33515 толгойгоор багассан байна. Энэ нь оны эхний малын 0.3 хувийг эзэлж байна.Нийт хээлтэгчийн 95.2 хувь буюу 869376 толгой хээлтэгч мал төллөж төл бойжилт 99.1 хувь буюу 861717 толгой төл бойжиж байна. Аймгийн хэмжээнд тариалалтын явцын мэдээгээр нийт 726.9 га газарт тариалалт хийсэн нь өнгөрсөн оныхоос 228.9 га-гаар их байна. 5 га-д овьёос, 270.2 га-д төмс, 102.7 га-д хүнсний ногоо, 349 га-д малын тэжээлийн ургамал тариалсан байна.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 8016.7 сая төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 25.0 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 25.9 хувиар тус тус буурсан байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 126.6 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 1.8 дахин, хүн амын орлого 115.7 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 120.8 хувиар биелэгдэж, хөрөнгийн албан татвар 3.1 хувиар, газрын төлбөр 51.8 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 3.6 хувиар тус тус тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 15. 07 цаг 44 минут
2020 оны 04 дугаар сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын тухай танилцуулгыг 05 сарын 15-ны өдрийн 14 цагт Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд хийлээ.Хэвлэлийн бага хуралд Дербес телевизийн зураглаач, сурвалжлагч, хэлтсийн мэргэжилтэн нар оролцлоо.Онцгой нөхцөл байдал үүссэн, хорио цээрийн / Covid19-ийн/ тархалттай холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа нь зогссон болон хумигдаж, орлого буурсанаас аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 6767.4 сая төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 25.8 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 27.1 хувиар тус тус буурсан байна.4-р сарын байдлаар 1000 хүнд ногдох төрөлт 8.9, нас баралт 1.6, ердийн цэвэр өсөлт 7.3 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.3 пунктээр, нас баралт 0.4 пунктээр буурч, харин хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.1 пунктээр өссөн байна.Эхийн эндэгдэл 2 гарсан байна. 5672 толгой том мал хорогдсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 31492 толгойгоор багассан байна. Энэ нь оны эхний малын 0.3 хувийг эзэлж байна.Оны эхний нийт хээлтэгч малын 87.1 хувь буюу 795138 толгой хээлтэгч мал төллөж төл бойжилт 99.3 хувь буюу 789214 толгой төл бойжиж байна. Төллөсөн хээлтэгч малын тоо өмнөх оны мөн үеийнхээс 100660 толгой буюу 12.7 хувиар өссөн байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 130.7 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 188.4 хувиар, хүн амын орлого 116.5 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 134.1 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 101.1 хувиар биелэгдэж, хөрөнгийн албан татвар 2.1 хувиар, газрын төлбөр 47.7 хувиар, тус тус тасалдсан байна.Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр 4 дүгээр сарын байдлаар зээлийн өрийн үлдэгдэл 154.7 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 12.2 хувиар буурсан байна. Анхаарал хандуулах зээлийн үлдэгдэл буюу хугацаа хэтэрсэн зээл 4.8 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 71.6 хувь, чанаргүй зээлийн хэмжээ 2.2 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 24 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлын төрх байдал

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 22. 09 цаг 24 минут
Хөдөлмөрийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтийн мэдээллийн гол эх үүсвэр болох Ажиллах хүчний судалгааны 2019 оны үр дүнгээр Баян-Өлгий аймгийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал дараах үр дүнгээр илэрхийлэгдэж байна.Ажиллагсадын тоо 25779 болж өмнөх оноос 47.1 хувиар багассаж, ажилгүйчүүдийн тоо 8228 байгаа нь өмнөх оноос 17.2 хувиар өсч, ажилгүйдлийн түвшин 24.2 хувьд хүрсэн нь улсын дундажаас 14.2 хувиар дээгүүр байна.Эдийн засгийн идэвхигүй хүн амын тоо/сургуульд суралцаж байгаа, гэрийн ажилтай, өндөр настан, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ажил хайх итгэл алдарсан зэрэг шалтгаанаар тухайн хугацаанд ажиллах хүчинд хамаарахгүй хөдөлмөрийн насны хүн ам/ 43725 болж өмнөх оноос 1.8 дахин өссөн байна.Хөдөлмөрийн насны хүн амын ажилгүй, эдийн засгийн идэвхгүй хүмүүс хамгийн ядуу амьдарч байна.Хөдөлмөрийн зах зээл дээрх цалин хөлс сайтай ажлын байрны эрэлт хэрэгцээг мэргэжил, ур чадвар багатай ядуучууд хангаж чадахгүй байх нь элбэг учраас тэдэнд ажил олоход бэрхшээл байнга тулгардаг.Манай улсын хөдөлмөрийн насны (15 ба түүнээс дээш нас) хүн амын дунд ажилгүй иргэдийн ядуурлын хамралтын хүрээ 40 хувь, эдийн засгийн идэвхгүй хүн амынх 34 хувь байгаа нь цалинтай ажилчид 21 хувь, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 17 хувь, тэтгэвэрт авагчид 14 хувьтай харьцуулахад өндөр үзүүлэлт юм.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2020 оны 7-р сарын 01-ний байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1040
Хонины ястай мах, кг 8333.3
Үхрийн ястай мах, кг 8750
Ямааны ястай мах, кг 7333.3
Элсэн чихэр, кг 2200
Цагаан будаа, кг 2600
Шингэн сүү, л 1366.6
Ноолуур, кг 44000
Бензин, А-80 1460
Бензин, А-92 1540
Дизелийн түлш 1793.3
Боодолтой өвс 6000

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
 

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО