Баян-Өлгий аймгийн 02 дугаар сарын эхний 7 долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 04. 00 цаг 54 минут
2 дугаар сарын эхний 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. Махны дундаж үнэ 2021 оны 2 дугаар сарын эхний 7 хоногт 1 кг үхрийн ястай махны үнэ дунджаар 8000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1333 төгрөгөөр буюу 20.0 хувиар өссөн байна. 1 кг хонины ястай махны үнэ дунджаар 8000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1167 төгрөгөөр буюу 17.1 хувиар өссөн байна. Ямааны 1 кг ястай махны үнэ дунджаар 7250 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1250 төгрөгөөр буюу 20.8 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн 01 дүгээр сарын дөрөв дэх 7 долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 01. 01 цаг 41 минут
01 дүгээр сарын дөрөв дэх 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. Махны дундаж үнэ 2021 оны 01 дүгээр сарын 4 дэх 7 хоногт 1 кг үхрийн ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 250 төгрөгөөр буюу 3.1 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1333 төгрөгөөр буюу 20.0 хувиар өссөн байна. 1 кг хонины ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 167 төгрөгөөр буюу 2.0 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1167 төгрөгөөр буюу 17.1 хувиар өссөн байна. Ямааны 1 кг ястай махны үнэ дунджаар 7250 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1250 төгрөгөөр буюу 20.8 хувиар өссөн байна. Гурилын үнэ 2020 оны 01 дүгээр сарын 4 дэх 7 хоногт аймгийн хүнсний захад шуудайгаар худалдаж буй нэг кг 1-р зэргийн “Алтан тариа” гурилын үнэ өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 0.6 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 167 төгрөгөөр буюу 15.8 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 25. 03 цаг 55 минут
2020 оны жилийн эцсийн байдлаар аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 21938.8 сая төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 26.6 хувиар буурсан байна.Үүнд Ковид-19 цар тахлаас шалтгаалан олон аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа түр болон бүрэн зогсоосон нөлөөлсөн.Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 29.5 хувиар, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 58.9 хувиар тус тус буурч, харин цахилгаан, дулааны эрчим хүч, усан хангамж үйлдвэрлэл 6.0 хувиар өссөн нь хэрэглээ нэмэгдсэнтэй холбоотой.Гянтболд олборлолт тодорхой шалтгааны улмаас зогссон нь аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлт, борлуулалтын бууралтанд нөлөөлж байна.Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэж, үйлдвэрлэлт, борлуулалтын жижиглэнгийн үнэ нэмэгдсэн нь цахилгаан эрчим салбарын өсөлтийг тус тус харуулж байна.Өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэл 1.1 пунктээр, боловсруулах үйлдвэрлэл 15.4 пунктээр тус тус буурч, харин ковид-19 цар тахлын үед цахилгаан, дулаан, усан хангамж 16.5 пунктээр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн 01 дүгээр сарын гурав дахь 7 долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 20. 09 цаг 11 минут
1 дүгээр сарын гурав дахь 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. Махны дундаж үнэ 2021 оны 1 дүгээр сарын 3 дахь 7 хоногт 1 кг үхрийн ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 250 төгрөгөөр буюу 3.1 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1583 төгрөгөөр буюу 23.7 хувиар тус тус өссөн байна. 1 кг хонины ястай махны үнэ дунджаар 8167 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1500 төгрөгөөр буюу 22.5 хувиар өссөн байна. Ямааны 1 кг ястай махны үнэ өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 250 төгрөгөөр буюу 3.4 хувиар буурсан байна. Гурилын үнэ 2020 оны 1 дүгээр сарын 3 дахь 7 хоногт аймгийн хүнсний захад шуудайгаар худалдаж буй нэг кг 1 дүгээр зэргийн “Алтан тариа” гурилын үнэ өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 200 төгрөгөөр буюу 19.5 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Нийгэм, эдийн засгийн салбарын Инфографик мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 20. 04 цаг 47 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн 2020 оны үр дүнгийн инфографик мэдээлэл бэлтгэллээ.Information graphic /мэдээллийн график/ буюу мэдээлэл, дата, мэдлэгийг цогц байдлаар түргэн, тодорхой өгөхийн тулд бүтээж буй график, дүрслэлт илэрхийлэл юм.Сүүлийн жилүүдэд хялбар хэрэглээ илүү газар авч сонин сэтгүүл, тэр ч байтугай фэйсбүүк, твиттерээр зөвхөн зураг, линкүүд бус мэдээллийн графикууд ч мөн адил их ажиглагдах болсон.Инфографикын зориулалтыг дараах байдлаар тодорхойлдог үүнд:Дата, тоон мэдээг харуулах, хэрэглэгчдийг гол мөн чанарт хөтлөх, их хэмжээний тоон мэдээллийг бага зайд өгөх, том хэмжээний өгөгдлийг уялдаа холбоотой, цэгцтэй байдлаар хялбар дүрслэх, тодорхой тайлбар, чимэг, хүснэгт, зургаар ялгах, олон хэсэг мэдээлэл багтах ч, үзэх, хархад нүд ядрахгүй байх юм.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны мал тооллогын урьдчилсан дүнг танилцууллаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 12 цаг 19 минут
Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр "Дэрбес" телевиз, Монголын үндэсний орон нутгийн радио телевиз болон орон хэвлэл мэдээлэлтэй хамтран мэдээлэл өглөө. Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2020 оны жилийн эцэст 2 сая 224 мянга 677 толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 31.9 мянган толгойгоор буюу 1.5 хувиар өслөө. Малын тоо 3 төрөл дээр өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс Адуу 761 буюу 0.8 хувиар, үхэр 908 буюу 0.6 хувиар, ямаа 89251 буюу 9.6 хувиар тус тус өсөж, тэмээ 508 буюу 8.6 хувиар, хонь 58499 мянгаар буюу 5,9 хувиар тус тус буурсан. Нийт мал сүргийн дотор ямаа 46.0 хувь, хонь 42.1 хувь, үхэр 7.2 хувь, адуу 4.5 хувь, тэмээ 0.2 хувийг тус тус эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 09 цаг 54 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны 12 дугаар сар буюу жилийн эцсийн танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар хэлтсийн дарга 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 11:00 цагт орон нутгийн "Дербес" телевиз болон олон нийтийн радио телевизтэй хамтран ажиллаж, танилцууллаа. Уг танилцуулгаар бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх товч мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэлээ. Харин цар тахлын улмаас өөрчлөлт орсон зарим үзүүлэлтүүдийг тодотгон дэлгэрэнгүйгээр хүргэхийг зорилоо. Хэвийн үйл ажиллагаатай үеийн нийгэм, эдийн засгийн байдалтай харьцуулахад энэ жилийнх зарим талаараа өөрчлөлттэй байгаа нь онцлогтой юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 12 дугаар сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 02 цаг 19 минут
2020 оны эцсийн байдлаар 2 849 эх амаржиж, амьд төрөлт 2 864 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 126 хүүхдээр буюу 4.2 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 47 болж, өмнөх оны мөн үеэс 15 хүүхдээр бага байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 16.4 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 362.9 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 26.8 мянган хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 308 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 96 хүнээр буюу 23.7 хувиар бага ба халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн заг хүйтэн 36.6 хувийг, 14.3 хувийг тэмбүү, 11.0 хувийг трихомоноз, 11.3 хувийг сүрьеэ, 2.6 хувийг салхин цэцэг, 16.9 хувийг A,B,С гепатит өвчин эзэлж байна. Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд 26 895 хүнд 1 522.7 сая төгрөгийн төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэв. Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо жилийн эцсийн байдлаар 851 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 474 хүнээр буюу 35.7 хувиар буурав. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 46.5 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа ба ажилгүй иргэдийн 50.5 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 20.5 хувийг дээд боловсролтой залуучууд байна. Шинээр 748 ажлын байр бий болсны 35.8 хувь нь барилгын салбарт, 11.1 хувь нь боловсролын салбарт, 44.7 үйлчилгээний бусад салбарт бий болов. Нийт гарсан гэмт хэргийн 51 буюу 16.5 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж, нийт гэмт хэргийн 37.7 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 43.8 хувийг өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, 5.8 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 5.2 хувийг байгаль орчны гэмт хэрэг ба 7.5 хувийг бусад гэмт хэрэг бүрдүүлж байна. Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн 20.0 хувийг малын хулгай, 5.2 хувийг тээврийн хэрэгслийн хулгай эзэлж байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс малын хулгай 2.1 дахин, тээврийн хэрэгслийн хулгай 2.3 дахин тус тус нэмэгдлээ. Оны эхнээс 1 042 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 148 хүнээр буюу 12.4 хувиар буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас 822.9 сая төгрөгийн хохирол учруулсны 66.8 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2021 оны 02-р сарын  24-ний өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1200
Хонины ястай мах, кг 8166.6
Үхрийн ястай мах, кг 8250
Ямааны ястай мах, кг 7750
Элсэн чихэр, кг 2466.6
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2900
Ноолуур, кг 82000
Бензин, А-80 1450
Бензин, А-92 1520
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 6666.6

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

                

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО