Мал тооллогын урьдчилсан дүн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 13. 08 цаг 19 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2020 оны жилийн эцэст малын тоо 2 сая 224 мянга 677 толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 31.9 мянган толгойгоор буюу 1.5 хувиар өслөө. Малын тоо 3 төрөл дээр өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс Адуу 761 буюу 0.8 хувиар, үхэр 908 буюу 0.6 хувиар, ямаа 89251 буюу 9.6 хувиар тус тус өсөж, тэмээ 508 буюу 8.6 хувиар, хонь 58499 мянгаар буюу 5,9 хувиар тус тус буурсан. Нийт мал сүргийн дотор ямаа 46.0 хувь, хонь 42.1 хувь, үхэр 7.2 хувь, адуу 4.5 хувь, тэмээ 0.2 хувийг тус тус эзэлж байна. Энэ оны мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр Цэнгэл сум 307.5 мянган толгой мал тоолуулж тэргүүлсэн бол, дэлүүн сум 241.5 мянган толгой, Ногооннуур сум 219.1 мянган толгой, Улаанхус сум 215.8 мянган толгой, Толбо сум 172.3 мянган толгой мал тоолуулж, эхний 5 байрт орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн 01 дүгээр сарын эхний долоо хоногийн лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 08. 01 цаг 00 минут
1-р сарын эхний 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. Махны дундаж үнэ 2021 оны 1 дүгээр сарын эхний 7 хоногт 1 кг үхрийн ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 166 төгрөгөөр буюу 2.1 хувиар буурсан ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 584 төгрөгөөр буюу 8.1 хувиар өссөн байна. 1 кг хонины ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1333 төгрөгөөр буюу 20.0 хувиар өссөн байна. Ямааны 1 кг ястай махны үнэ өмнөх долоо хоногийн ижил үнийн түвшинд, харин өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1000 төгрөгөөр буюу 15.4 хувиар өссөн байна. Гурилын үнэ 2020 оны 1 дүгээр сарын эхний 7 хоногт аймгийн хүнсний захад шуудайгаар худалдаж буй нэг кг 1-р зэргийн “Алтан тариа” гурилын үнэ өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 13 төгрөгөөр буюу 1.1 хувиар буурсан ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 200 төгрөгөөр буюу 19.5 хувиар өссөн байна. Бусад барааны үнэ
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 17. 10 цаг 51 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны 11 дүгээр сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар хэлтсийн дарга 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран танилцуулав. Уг танилцуулгаар бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 11 дүгээр сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 17. 10 цаг 47 минут
2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 2299 эх амаржиж, амьд төрөлт 2615 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 117 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 44 болж, өмнөх оны мөн үеэс 12 хүүхдээр буюу бага байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 16.8 байна. 1000 хүнд ногдох төрөлт 24.6, нас баралт 4.0, ердийн цэвэр өсөлт 20.6 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.8 пунктээр, ердийн цэвэр өсөлт 0.4 пунктээр, нас баралт 0.8 пунктээр тус тус буурсан байна. Эхийн эндэгдэл 5 гарсан байна. Халдварт өвчнөөр 294 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 55 хүнээр буюу 15.7 хувиар бага байна. Заг хүйтэн 37.4 хувийг, 14.6 хувийг тэмбүү, 11.2 хувийг трихомоноз, 10.2 хувийг сүрьеэ, 2.7 хувийг салхин цэцэг, 17.3 хувийг A,B,С гепатит өвчнөөр өвчлөгчид эзэлж байна. Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд 23799 хүнд 1321.9 сая төгрөгийн төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 1021 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 218 хүнээр буюу 17.6 хувиар буурсан байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 47.3 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 47.3 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 25.3 хувь нь дээд боловсролтой залуучууд байна. Шинээр 311 гаруй ажлын байр бий болсны 37.0 хувь нь бөөний ба жижиглэн худалдааны салбарт, 18.6 хувь нь барилгын салбарт, 33.7 хувь нь боловсролын салбарт, 2.9 хувь нь боловсруулах салбарт бий болсон байна. Аймгийн хэмжээнд 314 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 11 хэргээр буюу 3.6 хувиар өссөн байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 82 буюу 26.1 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна. Гэмт хэргийн улмаас 708.4 сая төгрөгийн хохирол учруулсны 52.0 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс байдлаар 2019 оны 11-р сартай харьцуулахад 3.5 хувиар, 2019 оны 12-р сартай харьцуулахад 3.0 хувиар, өнгөрсөн 10-р сартай харьцуулахад 0.6 хувиар тус тус өссөн байна. Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр зээлийн өрийн үлдэгдэл 160.0 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 9.1 хувиар буурсан байна. Анхаарал хандуулах зээлийн үлдэгдэл 10.1 тэрбум төгрөг, чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 3 тэрбум төгрөг байна. Зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 1.9, анхаарал хандуулах зээлийн эзлэх хувь 6.3 хувь байна. Иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл 124.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 24.9 хувиар нэмэгдсэн байна. Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 103.8 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 103.0 хувиар, хүн амын орлого 105.7 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 108.8 хувиар биелэгдэж, хөрөнгийн албан татвар 9.9 хувиар, газрын төлбөр 69.7 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 20.5 хувиар тус тус тасалдсан байна​
Дэлгэрэнгүй

" Зөв зөвд шударга зөв" сэдэвт соён гэгээрүүлэх аянд нэгдлээ.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 14. 08 цаг 36 минут
Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг Олон улсын өдрийн тохиолдуулан нийгэмд шударга ёсыг бэхжүүлэх зорилгоор " Зөв зөвд шударга зөв" сэдэвт соён гэгээрүүлэх аянд манай байгууллага оролцож байна. Хэлтсийн бүх ажилтан, албан хаагчид уг аяныг олон нийтэд хүргэх зорилгоор авлигатай тэмцэх газрын мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд цахим орчин хуваалцаж байв. Иргэн та www.iaac.mn гэсэн албан ёсны цахим хаягаар өөртөө хэрэгтэй бүхий л мэдээ, мэдээлэл хүртэх боломжтой байна. ШУДАРГА_ЁС_ХӨГЖИЛ_ДЭВШИЛД
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн 12 дугаар сарын 2 дахь долоо хоногийн лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 10. 03 цаг 23 минут
12-р сарын 2 дэх долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. Махны дундаж үнэ 2020 оны 12 дугаар сарын II дахь 7 хоногт 1 кг үхрийн ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 500 төгрөгөөр буюу 7.1 хувиар өссөн байна. 1 кг хонины ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 167 төгрөгөөр буюу 2.1 хувиар , өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1334 төгрөгөөр буюу 20.0 хувиар тус тус өссөн байна. Ямааны 1 кг ястай махны үнэ, өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 167 төгрөгөөр буюу 2.2 хувиар буурсан, харин өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1166 төгрөгөөр буюу 19.4 хувиар өссөн байна. Гурилын үнэ 2020 оны 12 дугаар сарын II дэх 7 хоногт аймгийн хүнсний захад шуудайгаар худалдаж буй 1-р зэргийн “Алтан тариа” гурилын 1кг задгай үнэ өмнөх 7 хоногийн ижил түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 140 төгрөгөөр буюу 12.7 хувиар өссөн байна. Бусад барааны үнэ
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн 12 дугаар сарын эхний долоо хоногийн лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 07. 06 цаг 49 минут
12-р сарын 1 дэх долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. Махны дундаж үнэ 2020 оны 12 дугаар сарын I дэх 7 хоногт 1 кг үхрийн ястай махны үнэ 7500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 167 төгрөгөөр буюу 2.1 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 834 төгрөгөөр буюу 12.5 хувиар өссөн байна. 1 кг хонины ястай махны үнэ 7833 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, харин өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1333 төгрөгөөр буюу 20.5 хувиар өссөн байна. Ямааны 1 кг ястай мах дунджаар 7333 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 167 төгрөгөөр буюу 2.2 хувиар буурсан, харин өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1333 төгрөгөөр буюу 22.2 хувиар өссөн байна. Гурилын үнэ 2020 оны 12 дугаар сарын I дэх 7 хоногт аймгийн хүнсний захад шуудайгаар худалдаж буй 1-р зэргийн “Алтан тариа” гурилын 1 кг задгай үнэ дунджаар 1500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 140 төгрөгөөр буюу 12.7 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 14. 14 цаг 29 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны 10 дугаар сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар хэлтсийн дарга 2020 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10:00 цагт орон нутгийн "Дербес" телевиз болон орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран танилцуулав. Уг танилцуулгаар бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2021 оны 02-р сарын  24-ний өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1200
Хонины ястай мах, кг 8166.6
Үхрийн ястай мах, кг 8250
Ямааны ястай мах, кг 7750
Элсэн чихэр, кг 2466.6
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2900
Ноолуур, кг 82000
Бензин, А-80 1450
Бензин, А-92 1520
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 6666.6

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

                

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО