Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 10 дугаар сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 14. 14 цаг 24 минут
2020 оны эхний 10 сарын байдлаар 2392 эх амаржиж, амьд төрөлт 2408 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 125 хүүхдээр буюу 4.9 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 43 болж, өмнөх оны мөн үеэс 7 хүүхдээр бага буюу 14 хувиар багассан байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 17.9 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 292.1 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 22.2 мянган хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 273 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 19 хүнээр буюу 6.5 хувиар бага байна. 1000 хүнд ногдох төрөлт 22.7, нас баралт 3.7, ердийн цэвэр өсөлт 19.1 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 1.2 пунктээр, ердийн цэвэр өсөлт 0.4 пунктээр, нас баралт 0.8 пунктээр тус тус буурсан байна. Эхийн эндэгдэл 5 гарсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 1021 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 хүнээр буюу 1.5 хувиар бага байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 48.4 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 47.0 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 22.6 хувийг дээд боловсролтой залуучууд байна. Шинээр 595 ажлын байр бий болсны 33.7 хувь нь бөөний ба жижиглэн худалдааны салбарт, 20.3 хувь нь барилгын салбарт, 25.3 хувь нь боловсролын салбарт, 5.2 хувь нь боловсруулах салбарт бий болсон байна. Аймгийн хэмжээнд 296 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 32 хэргээр буюу 12.1 хувиар өссөн байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 74 буюу 25.0 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна. Гэмт хэргийн улмаас 635.7 сая төгрөгийн хохирол учруулсны 52.2 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2020 оны 10-р сарын байдлаар 2019 оны 10-р сартай харьцуулахад 3.2 хувиар, 2019 оны 12-р сартай харьцуулахад 2.3 хувиар, өнгөрсөн 9-р сартай харьцуулахад 0.5 хувиар тус тус өссөн байна. Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр эхний 10 сарын байдлаар зээлийн өрийн үлдэгдэл 161.2 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 9.6 хувиар буурсан байна. Анхаарал хандуулах зээлийн үлдэгдэл 10.3 тэрбум төгрөг, чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 2.7 тэрбум төгрөг байна. Зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 1.7, анхаарал хандуулах зээлийн эзлэх хувь 6.4 байна. Иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл 120.5 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 21.7 хувиар нэмэгдсэн байна. Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 106.6 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 106.5 хувиар, хүн амын орлого 106.6 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 114.2 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 109.7 хувиар биелэгдэж, газрын төлбөр 52.4 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 19.2 хувиар тус тус тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 14. 10 цаг 24 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны 3 дугаар улирлын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар хэлтсийн дарга Н.Ерлан 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 14:00 цагт орон нутгийн "Дербес" телевизээр бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 3 дугаар улирлын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 14. 10 цаг 18 минут
2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар байдлаар 2140 эх амаржиж, амьд төрөлт 2155 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 95 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 38 болж, өмнөх оны мөн үеэс 7 хүүхдээр бага байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 262.3 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 20.0 мянган хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 252 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 7 хүнээр буюу 2.8 хувиар өссөн байна.Эхийн эндэгдэл 4 гарсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 1021 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 118 хүнээр буюу 13.0 хувиар өссөн байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 47.3 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Аймгийн хэмжээнд 277 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 44 хэргээр буюу 18.8 хувиар өссөн байна.Нийт гарсан гэмт хэргийн 75 буюу 27.1 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна. Гэмт хэргийн улмаас 573.2 сая төгрөгийн хохирол учруулсны 53.2 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2019 оны 9-р сартай харьцуулахад 2.7 хувиар, 2019 оны 12-р сартай харьцуулахад 1.8 хувиар тус тус өссөн байна. Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр зээлийн өрийн үлдэгдэл 160.9 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 10.6 хувиар буурсан байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 111.5 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 118.6 хувиар, хүн амын орлого 108.4 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 119.5 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 115.2 хувиар биелэгдэж, газрын төлбөр 47.3 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 16.2 хувиар тус тус тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүнсний ногооны үнийн өөрчлөлтийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 09. 03 цаг 02 минут
2020 оны 9 дүгээр сард хүнсний зах, супермаркет, бөөний төвүүдэд жижиглэн худалдаалагдаж буй хүнсний ногооны үнэ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад лууван 7.7 хувиар, мандарин 28.9 хувиар, өргөст хэмх 26.7 хувиар, төмс 20.0 хувиар, алим 7.1 хувиар тус тус өсч, харин байцаа 7.7 хувиар, манжин 6.7 хувиар, сонгино 10.4 хувиар тус тус үнэ буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгэмд СОVID-19 цар тахлын нөлөөллийн талаар

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 07. 08 цаг 14 минут
Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2020 оны эхний 9 сард 14.1 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3.4 (19.4%) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Үүнд уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 3.8 (50.8%) тэрбум төгрөгөөр, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 1.2 (31.9 %) тэрбум төгрөгөөр тус тус буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна. Харин цахилгаан, дулааны эрчим хүч, усан хангамж үйлдвэрлэл 1.6 (24.3 %) тэрбум төгрөгөөр өссөн нь хэрэглээ нэмэгдсэнтэй холбоотой.Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 575.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 739.1 (56.2 %) сая төгрөгөөр, мах боловсруулах, консервлох 389.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 623.3 (61.6%) сая төгрөгөөр, хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 168.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 128.0 (43.2 %) сая төгрөгөөр тус тус буурсан байна. Харин сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 3.1 дахин өсч 18.0 сая төгрөгт хүрсэн байна.Аж үйлдвэрийн салбарын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 56.0 хувийг цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлвэрлэл, усан хангамж, 26.0 хувийг уул уурхай, олборлох салбар, 18.0 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 8 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 15. 07 цаг 54 минут
2020 оны 8 дугаар сарын байдлаар 1892 эх амаржиж, амьд төрөлт 1904 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 135 хүүхдээр буюу 6.6 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 37 болж, өмнөх оны мөн үеэс 6 хүүхдээр бага байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 19.4 байна.Эхийн эндэгдэл 4 гарсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 769 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 147 хүнээр буюу 16.0 хувиар багассан байна.Аймгийн хэмжээнд 232 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14 хэргээр буюу 6.4 хувиар өссөн байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 53 буюу 22.8 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2019 оны 8-р сартай харьцуулахад 1.7 хувиар, 2019 оны 12-р сартай харьцуулахад 1.1 хувиар тус тус өсч, өнгөрсөн 7-р сартай харьцуулахад 0.1 хувиар буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд нийт 65400 тонн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгээс 38390 тонн хадлан бэлтгэж төлөвлөгөө 58.7 хувийн биелэлттэй байна.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 13015.1 сая төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 17.0 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 13.5 хувиар тус тус буурсан байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 111.0 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 120.6 хувиар, хүн амын орлого 110.3 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 109.5 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 104.0 хувиар биелэгдэж, газрын төлбөр 57.3 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 13.4 хувиар тус тус тасалдсан байна.Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр зээлийн өрийн үлдэгдэл 157.1 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 12.7 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 15. 07 цаг 36 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 8 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Манаргүл 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр орон нутгийн олон нийтийн радио, телевизтэй хамтран танилцуулсан ба хэлтсийн дарга Н.Ерлан "Дербес" телевизээр бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 2-р улирлын Инфографик мэдээлэл, танилцуулга гарлаа:

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 17. 09 цаг 21 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 2-р улирлын Инфографик мэдээлэл, танилцуулга гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2021 оны 02-р сарын  24-ний өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1200
Хонины ястай мах, кг 8166.6
Үхрийн ястай мах, кг 8250
Ямааны ястай мах, кг 7750
Элсэн чихэр, кг 2466.6
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2900
Ноолуур, кг 82000
Бензин, А-80 1450
Бензин, А-92 1520
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 6666.6

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

                

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО