Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 14. 07 цаг 46 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 7 сарын дүнг танилцуулахаар хэвлэлийн бага хурлыг 8 дугаар сарын 14-ны өдрийн 14:30 цагт орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран зохион байгууллаа.Уг хэвлэлийн хуралд бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэлтсийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн К.Зояа дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 07 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 14. 03 цаг 22 минут
2020 оны 7-р сарын байдлаар 1636 эх амаржиж, амьд төрөлт 1645 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 119 хүүхдээр буюу 6.7 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 32 болж, өмнөх оны мөн үеээс 7 хүүхдээр бага байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 19.5 байна. Халдварт өвчнөөр 205 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 23 хүнээр буюу 12.6 хувиар өссөн байна.Эхийн эндэгдэл 3 гарсан байна.Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 769 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 147 хүнээр буюу 16.0 хувиар багассан байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 201 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хэргээр буюу 5.2 хувиар өссөн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2019 оны 7-р сартай харьцуулахад 2.2 хувиар, 2019 оны 12-р сартай харьцуулахад 1.2 хувиар, өнгөрсөн 6-р сартай харьцуулахад 0.5 хувиар тус тус өссөн байна. йн хэрэг эзэлж байна.Аймгийн хэмжээгээр нийт 1149.0 га-д тариалалт хийсэн нь өнгөрсөн оныхоос 1.3 хувиар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 12037.3 сая төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 14.6 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 13.6 хувиар тус тус буурсан байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 116.6 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 138.1 хувиар, хүн амын орлого 112.0 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 110.3 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 105.1 хувиар биелэгдэж,, газрын төлбөр 56.5 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 9.8 хувиар тус тус тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Нийгэм эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 17. 15 цаг 22 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2019 оны хагас жилийн дүнг танилцуулахаар хэвлэлийн бага хурлыг 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 15:30 цагт орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран зохион байгууллаа. Уг хуралд бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллээр хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ ТООЛЛОГЫН ДҮН ГАРЛАА

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 17. 10 цаг 48 минут
Баян-Өлгий аймгийн хүн ам 108 530, өрхийн тоо 24 327 болсныг тоолж гаргалаа. Хүн амын тоо 2010-2020 оны хооронд жилд дунджаар 2.6 хувиар өссөн байна. Жилийн дундаж өсөлт өмнөх тооллогоос 2.3 пунктээр нэмэгдсэн нь хүн амын цэвэр өсөлт сүүлчийн арван жилд их байсантай холбоотой юм. Хүн ам нь насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө залуу хэвээр байгаа ба 0-14 насны хүүхэд 35.3 хувь, 15-64 насны хүн ам 61.3 хувь, 65 түүнээс дээш насны хүн ам 3.4 хувь эзэлж байна. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор Монгол Улсын харьяат суурин хүн амын 91.0 хувийг казахууд эзэлж байна. Урианхайчуудын нийт хүн амд эзлэх хувийн жин 5.6 хувь байгаа нь казахуудын дараа орж байна. Харин Тува угсаатнууд 2010 оноос бага зэрэг буурч халхуудын тоо нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛИЙГ БЭЛТГЭН ГАРГАЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 17. 10 цаг 33 минут
Аймгийн төсвийн нийт орлого 12439.1 сая төгрөг болж, өнгөрсөн оны татварын орлогын гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 12.1 хувиар буюу 1368.1 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Төсвийн орлогын 16.6 хувийг төвлөрсөн төсвийн орлогын албан татвар, 57.5 хувийг хүн амын орлогын татвар, 9.4 хувийг байгалийн нөөц ашигласаны төлбөр, үлдсэнийг бусад татварын орлого эзэлж байна. Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 29898.1 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2.1 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 13.6 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны 6 дугаар сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 16. 15 цаг 52 минут
2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1392 эх амаржиж, амьд төрөлт 1401 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 71 хүүхдээр буюу 4.8 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 29 болж, өмнөх оны мөн үеэс 5 хүүхдээр бага байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 20.7 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 188.9 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 14.8 мянган хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 190 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 35 хүнээр буюу 22.5 хувиар өссөн байна. 1000 хүнд ногдох төрөлт 13.3, нас баралт 2.4, ердийн цэвэр өсөлт 10.9 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.7 пунктээр, нас баралт 0.5 пунктээр тус тус буурсан байна. Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо эхний хагас жилийн байдлаар 769 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 381 хүнээр буюу 33.1 хувиар багассан байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 43.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 50.3 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 19.1 хувийг дээд боловсролтой залуучууд байна. Шинээр 86 ажлын байр бий болсны 71.7 хувь нь бөөний ба жижиглэн худалдааны салбарт, 20 хувь нь барилгын салбарт бий болсон байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 170 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 5 хэргээр буюу 2.8 хувиар буурсан байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 31 буюу 18.2 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна. 7130 толгой том мал хорогдсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 35415 толгойгоор багассан байна. Энэ нь оны эхний малын 0.3 хувийг эзэлж байна. Нийт хорогдсон том малд Цэнгэл сум 2148 толгой буюу 30.1 хувь, Булган сум 1982 толгой буюу 27.8 хувь, Баяннуур сум 545 толгой буюу 7.6 хувь, Сагсай сум 374 толгой буюу 5.2 хувийг тус тус эзэлж байна. Нийт хээлтэгчийн 96.7 хувь буюу 882884 толгой хээлтэгч мал төллөж төл бойжилт 99.1 хувь буюу 874671 толгой төл бойжиж байна. Төллөсөн хээлтэгчийн тоо өмнөх оны мөн үеийнхээс 74376 толгой буюу 9.1 хувиар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 9242.8 сая төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 26.7 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 36.0 хувиар тус тус буурсан байна. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн, хорио цээрийн / Covid19-ийн/ тархалттай холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа нь зогссон болон хумигдсан, орлого буурсан байна. Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 123.2 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 1.6 дахин, хүн амын орлого 116.0 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 114.5 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 101.9 хувиар биелэгдэж, газрын төлбөр 52.3 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 9.5 хувиар тус тус тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хүн амын амьдарч буй орчны танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 02. 10 цаг 09 минут
Баян-Өлгий аймаг нь 1940 оны 8 дугаар сард БНМАУ-ын Бага Хурлын шийдвэрээр байгуулагдсан. Монгол Улсын хамгийн баруун хязгаар Монгол Алтайн нурууны далайн тэвшнээс дээш 1301-4374 метрт оршино, нутаг дэвсгэрийн 95,3% нь 1600 метрээс дээш өндөрт байна. Аймгийн хамгийн өндөр цэг нь Монгол улсын хамгийн өндөр цэг болох Таван Богд уулын Хүйтэн оргил (4374 м) ба хамгийн нам цэг нь Баяннуур сумын төв (1301 м) юм. 45,8 мянган хавтгай дөрвөлжин км газар нутагтай. ОХУ-ын Алтайн БН Улс (225 км), БНХАУын ШУӨЗО (450 км), Монгол Улсын Ховд (450 км), Увс (165 км) аймгуудтай хиллэдэг. 103.9 мянган хүн амтай, үүний 91.0 хувийг казах, 0.9 хувийг халх үндэстэн, 5.6 хувийг урианхай, 0.9 хувийг дөрвөд, 0.8 хувийг тува, 0.8 хувийг бусад ястангууд эзэлдэг. Засаг захиргааны 14 нэгжтэй (13 сум, 1 тосгон), нийслэл Улаанбаатараас 1760 км зайд оршдог, аймгийн төв Өлгий хотод 37.3 мянган хүн оршин суудаг. 2.2 сая малтай. Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан нутаг дэвсгэр нь мөнх цааст сүрлэг өндөр уулс, уудам хөндий хотос, тунгалаг уст гол мөрөн, нуур цөөрөм, рашаан булаг, жимс жимсгэнэ, дэлхийд ховордсон эмийн ургамал, ан амьтан, жигүүртэн шувууд, алт, мөнгө, гянтболд, төмрийн хүдэр, зэс, хар тугалга зэрэг эрдэс баялгийн арвин их нөөцтэй, уул уурхайн үйлдвэрлэл, эрчимжсэн МАА, улс дамнасан худалдаа үйлчилгээ, аялал жуулчлал, худалдаа, эдийн засгийн чөлөөт бүс хөгжүүлэх боломжтой аймаг юм. ТАНИЛЦУУЛГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ энэ сайтын "СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГАА" цэсний "СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ, ТАНИЛЦУУЛГА" дэд цэснээс үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хүн ам, өрхийн төлөв байдлын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 01. 10 цаг 54 минут
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн суурин хүн амын тоо 103.9 мянга болж урьд оныхоос 143 хүнээр буюу 0.1 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь тухайн жилийн хүн амын ердийн хөдөлгөөнийг бүрэн тусгаж, хүн ам өрхийн мэдээллийн санд төрөлт, нас баралтыг улсын бүртгэлийн хэлтсээс сар бүр гаргуулан авч цахим санд оруулж, иргэний мэдээллийн сангийн зөрүүг арилгаж, бичиг баримтын зөрчилтэй хүмүүсийн зөрчлийн арилгуулж мэдээллийн санд тусгагдаж цэгцлэгдсэн, сүүлийн жилүүдэд ялангуяа 2019 оны төрөлт улсын дунджаас дээгүүр байгаа ба 1000 хүнд ногдох төрөлт 30.2, нас баралт 5.6, цэвэр өсөлт 24.7 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 1.1 пунктээр, нас баралт 0.8 пунктээр, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.3 пунктээр тус тус өссөн байна. Суурин хүн амын тоо 143 хүнээр буюу 0.1 хувиар, өрхийн тоо ялимгүй бага зэрэг өсөхөд 6 сараас дээш хугацаагаар гадаадад амьдарч буй хүн амын тоо 5250 болсон нь гадаад шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор суурин хүн амын тоо төдийлөн өсөөгүй байна. ТАНИЛЦУУЛГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ энэ сайтын "СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГАА" цэсний "СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ, ТАНИЛЦУУЛГА" дэд цэснээс үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2021 оны 02-р сарын  24-ний өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1200
Хонины ястай мах, кг 8166.6
Үхрийн ястай мах, кг 8250
Ямааны ястай мах, кг 7750
Элсэн чихэр, кг 2466.6
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2900
Ноолуур, кг 82000
Бензин, А-80 1450
Бензин, А-92 1520
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 6666.6

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

                

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО