АЖ ҮЙЛДВЭР, БАРИЛГА, ТЭЭВЭР


        Үзүүлэлтүүд      он Файлын төрөл
Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалт, аймгийн дүнгээр 2000-2019
Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний борлуулалт, он, сумаар 2011-2019

 

 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН  ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН  ДИНАМИК

НИЙТИЙН  ХООЛНЫ  САЛБАР

               ЗООГИЙН ГАЗРЫН САЛБАР ДИНАМИК ҮЗҮҮЛЭЛТ   
Д/д Үзүүлэлт  Хэмжих нэгж  2016 2017 2018 2019
1 Нийт орлого мян.төг  212870.4 217010.1 395158.1 332523.2
2 Хоолны орлого /өөрийн байранд борлуулсан, гадагш авч явсан/ мян.төг  180752.9 172971.4 316192.5 188728.4
3 Тусгай үйлчилгээний орлого мян.төг  16245.6 14136.4 16604.9 19245.6
4 Архи, пиво, ундааны борлуулалтаас олсон орлого мян.төг  595.0 2550.0 19061.8 38270.0
5 Бусад орлого  мян.төг  14195.9 27352.3 43298.9 86279.2
6 Нийт зардал мян.төг  188262.9 209000.8 400223.6 316055.2
7 Цалин, НДШ-ийн зардал  мян.төг  36952.0 41623.9 67534.2 57711.7
8 Түүхий эд, материалын зардал  мян.төг  130319.6 131640.5 250317.0 155197.4
9 Дахин борлуулахаар худалдаж авсан бараа материалын зардал  мян.төг  1274.0 3931.0 15666.7 9363.7
10 Түрээсийн төлбөр мян.төг  2360.0 3582.8 3068.8 8230.0
11 Бусад зардал  мян.төг  17357.3 28222.6 63628.9 85552.4
12 Ажиллагсад  тоо  70 77 105 94
13 Үүнээс: эмэгтэй тоо  63 69 79 78
14 Суудал  тоо  2239 2263 1703 2520
БАРИЛГЫН  САЛБАР
БАРИЛГА, УГСРАЛТ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, АЙМГИЙН ДҮНГЭЭР  САЯ.ТӨГ 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Барилга угсралт, их засварын ажлын дүн  7549.0 9984.7 12657.6 36182.7 32385.6 16886.1 6759.7 27469.4 35152.8 28997.0
Орон сууцны барилга 310.2 17.0 25.0 2596.0 4694.8 4211.4 1164.0 3982.0 4831.5 2255.5
Орон сууцны бус барилга 2984.9 2420.0 3223.7 6335.4 10663.8 10664.6 3263.5 2532.8 9060.3 15389.6
Үйлдвэрийн 40.0           150.0      
Худалдаа, үйлчилгээний   52.0   529.8 487.3       3060.0 771.1
Эмнэлэг, сургууль, соёлын 2888.2 2170.0 3130.7 4959.2 9189.6 9881.5 1970.3 1396.0 4471.0 8803.6
Бусад 43.7 41.0 27.0 846.4 986.9 783.1 1143.2 1136.8 1529.3 5814.9
Инженерийн барилга, байгууламж 1930.4 4889.9 6839.3 25868.7 14149.4 1229.7 804.3 20137.5 19980.1 9033.0
Эрчим хүчний       1214.2 67.0 171.5 46.0 35.8 154.8 206.1
Холбооны         53.9   30.0      
Төмөр зам                    
Авто зам 1029.8 2815.9 3476.0 21339.2 11960.0     20011.7 17411.1 4213.2
Гүүр, гүүрэн гарц 634.8 1609.0 3205.8 2450.3 247.8 162.0     1252.5 534.2
Далан, суваг, шугам, сүлжээ 199.8 450.0 149.0 688.3 1316.2 225.5 217.0 31.0 826.1 1733.0
Бусад (зам, талбайн бусад ажил) 66.0 15.0 8.5 176.7 504.5 670.7 511.3 59.0 335.6 2346.5
Их засварын ажил 2323.2 2492.8 2568.6 1382.6 2877.6 780.4 1527.8 817.0 1281.0 2318.9

ТЭЭВРИЙН  САЛБАР

   ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН   ДИНАМИК ҮЗҮҮЛЭЛТ   
Үзүүлэлт  Хэмжих нэгж  2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Тээвэрлэсэн ачаа  мян.тн  78.2 12.2 20.8 46.6 14.2 23.2
Үүнээс: Дотоодод мян.тн  78.2 12.2 20.8 46.6 14.2 23.2
Олон улсад  мян.тн             
ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүн болон амьд мал, амьтад мян.тн  16 2.2 4.1 4.5 3.6 6.35
Үүнээс: Ноос, ноолуур  мян.тн  2.8   1.3 1.4 0.4 1.9
Арьс, шир  мян.тн  3.1 1.4 2.7 1.5 7 2.3
Амьд мал, амьтад мян.тн  1.2   4.1      
Үр тарианы зүйл  мян.тн  1.1          
Малын тэжээл өвс бордоо мян.тн  7.8 1.2     2.5 2.2
Хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн  мян.тн  12.3 1.1 2.6 8.2 1.7 2
Үүнээс: Хүнсний ногоо  мян.тн  7.4 1.2 1.5 3.8 0.5 1.1
Мах  мян.тн  4.9 1.4 1.1 1 0.7 0.9
Нефть, Нефтийн бүтээгдэхүүн мян.тн  9.5 1.9 3.7 7.6 2.9 6.2
Нүүрс мян.тн  7.2 2.4 3.6 9.2 2 3.65
Үүнээс: Дотоодод мян.тн  7 2.4 3.6 9.2 2 3.65
Экспортод мян.тн  0.2          
 Хар төмөр (хаягдал, рельс гэх мэт) мян.тн  3.4 0.8 0.7      
Барилгын материал мян.тн  8.9 1.8 1.9 4.6 1.7 3.6
Үүнээс: Мод, Модон бүтээгдэхүүн мян.тн  6.7 0.7 1.7 2.4 0.5 2.2
Үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл мян.тн  4.3 0.4 1.2 1.3 0.6  
Гэр ахуйн болон өргөн хэрэглээний програм мян.тн  6.9 0.8 1.6 5 0.2 1.4
Бусад  мян.тн  9.7 0.8 1.4 6.2 1.5  
2. Ачаа эргэлт мян.тн.км  42697.2 15200.0 37710.0 51250.0 27602.6 38681.5
Үүнээс: Дотоодод  мян.тн.км  42697.2 15200 37710 51250 27602.6 38681.5
Олон улсад  мян.тн.к

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2021 оны 02-р сарын  24-ний өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1200
Хонины ястай мах, кг 8166.6
Үхрийн ястай мах, кг 8250
Ямааны ястай мах, кг 7750
Элсэн чихэр, кг 2466.6
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2900
Ноолуур, кг 82000
Бензин, А-80 1450
Бензин, А-92 1520
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 6666.6

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

                

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО