МАЯГТ & АРГАЧЛАЛ


 ТӨРӨЛ

                        АНГИЛАЛ                 МАЯГТЫН НЭР БАТЛАГДСАН  ТЦШААЛ

ТАТАЖ АВАХ  

    Маягт Барилга байгууламж, объектийн ... оны .... улирлын мэдээ           ББО-1 ҮСХ-ны даргын 2018 оны А/117 тоот тушаал         Татах
    Маягт Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний мэдээ            НҮ-1 ҮСХ-ны даргын 2010 оны 01/165 тоот тушаал         Татах
    Маягт Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны .. мэдээ            ОС-1 ҮСХ-ны даргын 2007 оны 02 тоот тушаал         Татах
    Маягт Цахилгаан эрчим хүчний баланс            АҮ-2   ҮСХ-ны  батлав 2006 оны №01/122 тоот тушаал         Татах
    Маягт Дулаан эрчим хүчний баланс            АҮ-3 ҮСХ-ны  батлав 2006 оны №01/122 тоот тушаал         Татах
    Маягт Олборлосон нүүрсний .. оны баланс            АҮ-4 ҮСХ-ны  батлав 2006 оны №01/122 тоот тушаал         Татах
    Маягт Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн ... оны мэдээ            НЗҮ-1   ҮСХ-ны даргын 2018 оны №А/100 тоот тушаал         Татах
 Маягт Жилийн эцсийн дэлгэрэнгүй  ААНБ 1  ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1/161 тоот тушаал  Татах
Маягт Жилийн эцсийн Хураангуй ААНБ 2 ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1/161 тоот тушаал Татах
Маягт Аж үйлдвэрийн мэдээ АҮ-1 ҮСХ-ны даргын 2016 оны А/71 тоот тушаал Татах
Маягт Тээврийн салбарын мэдээ Т-1 ҮСХ-ны даргын 2009 оны 1/92 тоот тушаал Татах
Маягт Шуудан, холбоо, интернет ШХИҮ-1 ҮСГ-ын даргын 2005 оны 129 тоот тушаал Татах
Маягт Төл бойжилт, Хорогдлын мэдээ ХАА1,2 ҮСГ-ын даргын 2019 оны 190 тоот тушаал Татах
Маягт ХАА-н үнийн мэдээ ХАА-3 ҮСХ-ны даргын 2019 оны 190 тоот тушаал  Татах
Маягт Тариалсан талбай, ургац хураалтын мэдээний маягт ХАА 5.6.7.8.9 ҮСХ-ны даргын 2019 оны 190 тоот тушаал Татах
Маягт Газар тариалангийн үнийн мэдээний маягт ХАА-10 ҮСХ-ны даргын 2019 оны 190 тоот тушаал Татах
Маягт Мал эмнэлэгийн мэдээ МЭ-1 ҮСХ-ны даргын 2013 оны 1/150 тоот тушаал  Татах
Маягт Төрийн бус байгууллагын мэдээ ТББ-1 ҮСХ-ны даргын 2013 оны 1/150 тоот тушаал  Татах
Маягт Нийгэм бие хүнд үйлчлэх ҮА-ны НБХҮ-1 ҮСХ-ны даргын 2013 оны 1/150 тоот тушаал  Татах
Маягт Сүм хийдийн ҮА-ны мэдээ СХ-1 ҮСХ-ны даргын 2013 оны 1/150 тоот тушаал  Татах
Маягт Зочид буудал, Зоогийн газар  ЗБ-1 ЗГ-1 ҮСГ-ын даргын 2006 оны 1/124 тоот тушаал Татах
Маягт Худалдааны мэдээ ХУ-1 ҮСГ-ын даргын 2015 оны  A/53 тоот тушаал Татах
Маягт Бизнес регистрийн мэдээ БР-1 ҮСХ-ны даргын 2018 оны А/53 Татах
Маягт Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ БЗҮ-1 ҮСГ-ын даргын 2007 оны  A/115 тоот тушаал Татах
Заавар Мал тооллогын сургалтын хичээл ppt   Татах
Заавар Мал тооллогын заавар, аргачлал pdf ҮСХ-ны даргын 2014 оны А/103 тоот тушаал Татах
Маягт Мал тооллогын маягт МТ-1 ҮСХ-ны даргын 2014 оны А/103 тоот тушаал Татах
Маягт ХАӨБ-н дэвтэр ХАӨБД   Татах
Маягт НУМ 2-6 тайлангийн маягт НУМ2-6 Засаг даргын 2009 оны А/217 -р захирамж  Татах

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2021 оны 02-р сарын  24-ний өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1200
Хонины ястай мах, кг 8166.6
Үхрийн ястай мах, кг 8250
Ямааны ястай мах, кг 7750
Элсэн чихэр, кг 2466.6
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2900
Ноолуур, кг 82000
Бензин, А-80 1450
Бензин, А-92 1520
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 6666.6

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

                

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО