НИЙГМИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2019 ОН


 

     Үзүүлэлтийн  нэр      Түвшин Товчлуур       Эх үүсвэр:Тайлбар
Бүтэн өнчин хүүхэдийн тоо     Аймаг, сум, баг    2019 оны жилийн эцэс-НЗҮ-1
Хагас өнчин хүүхдийн тоо Аймаг, сум, баг 2019 оны жилийн эцэс-НЗҮ-1
Өрх толгойлсон эхийн тоо Аймаг, сум, баг 2019 оны жилийн эцэс-НЗҮ-1
Өрх толгойлсон эцгийн  тоо     Аймаг, сум, баг 2019 оны жилийн эцэс-НЗҮ-1
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо, байршлаар Аймаг, сум, баг 2019 оны жилийн эцэс-НЗҮ-1
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо, төрөл, шалтгаанаар Аймаг, сум, баг 2019 оны жилийн эцэс-НЗҮ-1

     
НИЙГМИЙН  ЗАРИМ  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  2018 ОН

Бүтэн өнчин хүүхэдийн тоо, Бүгд  2019  2018 оны жилийн эцэс
18 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэг  2019 2018 оны жилийн эцэс
Хагас өнчин хүүхэдийн тоо, Бүгд  2019 2018 оны жилийн эцэс
Өрх, өрхийн гишүүдийн зарим үзүүлэлт  2019 2018 оны жилийн эцэс
Өрх толгойлсон эх/эцэг/ Бүгд 2018 он  2019 2018 оны жилийн эцэс
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо, сумаар  2019 2018 оны жилийн эцэс
Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл Бүгд  2019 2018 оны жилийн эцэс
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдийн тоо,сум  2019 2018 оны жилийн эцэс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар, Бүгд 2018 он  2019    2018 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар Эрэгтэй 2018 он  2019    2018 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар, Эмэгтэй 2018 он  2019    2018 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар, Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар Эрэгтэй 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар, Эмэгтэй 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, Бүгд 2017 он  2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн ам, байршилаар, Бүгд 2017 он  2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн ам, байршилаар, багаар, Бүгд 2017 он  2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, Багаар, Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр,Багаар, Эмэгтэй 2017 он  2018    2017 оны жилийн эцэс
Нийт өрхийн тоо, сумаар, байршилаар Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар Бүгд 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, Эрэгтэй, 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, Эмэгтэй 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сум, багаар Бүгд 2016 он  2017    2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо,насны бүлэг, сум, багаар, эмэгтэй 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, байршлаар, сумаар 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Хүн ам зүйн үзүүлэлт, дундаж наслалт, дүнгээр 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Хүн амын төрөлт, нас баралт сумаар, 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2014 он   2015     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, эмэгтэй 2014 он  2015     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, сууршлаар, хүйсээр, багаар 2014 он  2015     Тайлбар
                   Үзүүлэлтийн нэр, Гарчиг     Он         Татах Дэлгэрэнгүй тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар, 2013 он                     2014             Тайлбар                               
Суурин хүн амын тоо, 18 нас,+60 насны, сумаар, 2013 он    2014        Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, хүйс,багаар, бүгд, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, эрэгтэй, багаар,2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, эмэгтэй,багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, суурьшилаар, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, суурьшилаар сум, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Нийт өрхийн тоо, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Нийт өрхийн тоо, сум, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, 97-оос дээш настай, хүйсээр, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малын тоо, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Мал тооллогын дүн
Малын тоо, таван төрлөөр, дүнгээр, 2013 он     2014     Мал тооллогын дүн
Хээлтэгч мал, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Мал тооллогын дүн
Бойжуулсан төл, таван төрлөөр,сумаар 2013 он    2014     Тайлбар
Том малын зүй бус хорогдол, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малчин өрхийн тоо, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малтай өрх, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2020 оны 10-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1173
Хонины ястай мах, кг 7666.6
Үхрийн ястай мах, кг 7000
Ямааны ястай мах, кг 7000
Элсэн чихэр, кг 2266.6
Цагаан будаа, кг 2566.6
Шингэн сүү, л 1700
Ноолуур, кг 50333.3
Бензин, А-80 1426.6
Бензин, А-92 1506.6
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 8500

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
 

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО