ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ 2019 ОН


      2019 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮН
 
    5913       99020      158582      995904      933345 

 

Үзүүлэлтийн  нэр Түвшин Товчлуур Эх үүсвэр:Тайлбар
Малын  бүлэглэлт Аймаг 2019 оны мал тооллогын дүн
Малын бүлэглэлт Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Малын тоо 5 төрөлөөр, толгойн тоогоор Аймаг 2019 оны мал тооллогын дүн
Малын тоо 5 төрөлөөр, толгойн тоогоор Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Малын тоо 5 төрөл, сум, бодод шилжүүлсэн Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Малын тоо 5 төрөл, хонин толгойгоор Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Малын тоо 5 төрөл, хүйсээр Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Малын тоо 5 төрөл Баг 2019 оны мал тооллогын дүн
Хээлтэгч, хээлтүүлэгч мал Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Бойжуулсан төл Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Малчин өрхийн тоо Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Малчдын тоо Сум 2019 оны мал тооллогын дүн
Тариалсан талбайн хэмжээ,,га Сум 2019 оны жилийн эцэс
Хураасан ургацын хэмжээ, тн Сум 2019 оны жилийн эцэс
 
2018 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮН
 
    5649     95349     155914     979601     930404 
Малын тоо 5 төрөлөөр, сум, багаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малын тоо 5 төрөлөөр, сум, толгойн тоогоор 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малын тоо 5 төрөл, сум, бодод шилжүүлсэн 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малын тоо 5 төрөл, хонин толгойгоор 2019 2018 оны жилийн эцэс
Бэлэн мал нас,хүйс, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Хээлтэгч мал, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Бойжуулсан төл, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малчин өрхийн тоо, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малчдын тоо, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Тариалсан талбайн хэмжээ, сумаар,га 2019 2018 оны жилийн эцэс
Ургац хураалт, хадлан бэлтгэл, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
                                       
2017 оны Мал тооллогын үзүүлэлтүүд
   Малын тоо 5 төрөл,сум
   Бэлэн мал нас, хүйс
   Хээлтэгч мал
   Бойжуулсан төл
   Малчин өрх
2016 оны Мал тооллогын үзүүлэлтүүд
    Малын тоо 5 төрөл, сум
    Бэлэн мал нас, хүйс
    Хээлтэгч мал
    Малын өөрчлөлт
    Төл бойжилт
    Малчин өрх

2015 онд тариалсан талбай, хураасан ургац,бэлтгэсэн  байгалийн хадлан тэжээл, сумаар

2015 он тариалсан талбай
2015 он  хураасан ургац
2015 он  бэлтгэсэн байгалийн хадлан тэжээл
Баян-Өлгий аймгийн 1996 оноос 2014 он хүртэлх
газар тариалангийн салбарын үзүүлэлтүүд, оноор, сумаар

2014 он Тариалсан талбай, хураасан ургац

2000-2013 он Тариалсан талбай, хураасан ургац

   Жилийн эцсийн мал тооллогын үр дүнгийн хүснэгтүүд 2015 он
№           Үзүүлэлтийн  нэр Файлын  нэр Тайлбар-файлын төрөл
1 Малын тоо 5 төрлөөр, сумаар                       PDF
2 Хээлтэгч малын тоо 5 төрлөөр, сумаар        PDF
3 Бойжуулсан төл, 5 төрлөөр, сумаар     PDF
4 Том малын зүй бус хорогдол, 5 төрлөөр, р                        PDF
5 Малын бүлэглэлт, малчин өрх     PDF
6 Малын худаг, шинээр гаргасан, засварласан     PDF

2015 оны Мал тооллогын үр дүнгийн хүснэгт
2014 оны Мал тооллогын үр дүнгийн хүснэгт
2013 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2012 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2011 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2010 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2009 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2008 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2007 он Малын тоо, сумаар таван төрлөөр
2006 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр   энд дарж татаж авна уу
2005 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2004 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2003 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2002 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2001 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2000 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр

 

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2020 оны 10-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1173
Хонины ястай мах, кг 7666.6
Үхрийн ястай мах, кг 7000
Ямааны ястай мах, кг 7000
Элсэн чихэр, кг 2266.6
Цагаан будаа, кг 2566.6
Шингэн сүү, л 1700
Ноолуур, кг 50333.3
Бензин, А-80 1426.6
Бензин, А-92 1506.6
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 8500

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
 

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО