СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ, ТАНИЛЦУУЛГА


2020 ОНД  ХИЙЖ  ТАРХААСАН ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

№                Танилцуулга, судалгааны нэр  Файл pdf
1. Баян-Өлгий аймгийн "Хүн ам, өрхийн төлөв байдал 2019 он"  танилцуулга     
2. Баян-Өлгий аймгийн "Хөдөө аж ахуйн салбар 2019 он" танилцуулга  
3. Баян-Өлгий аймгийн "Амьдарч буй орчин, нийгмийн үзүүлэлт 2019 он" танилцуулга  
4. Баян-Өлгий аймгийн "Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга 2019 он" танилцуулга  

    

2019 ОНД  ХИЙЖ  ТАРХААСАН ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

№                Танилцуулга, судалгааны нэр  Файл pdf
1. Баян-Өлгий аймгийн "Хүн ам, өрхийн төлөв байдал 2018 он"  танилцуулга     
2. Баян-Өлгий аймгийн "Хөдөө аж ахуйн салбар 2018 он" танилцуулга  
3. Баян-Өлгий аймгийн "Амьдарч буй орчин, нийгмийн үзүүлэлт 2018 он" танилцуулга  
4. Баян-Өлгий аймгийн "Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга 2018 он" танилцуулга  

    

  2018 ОНД  ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА,  СУДАЛГАА

                Танилцуулга, судалгааны нэр                                                                        Холбоос төрөл pdf
1.   Баян-Өлгий аймгийн "Хөдөө аж ахуйн салбар 2017 он" танилцуулга    
2. Баян-Өлгий аймгийн "Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал 2017 он" танилцуулга    
3. Баян-Өлгий аймгийн "Ажил эрхлэлтийн байдал 2017 он" танилцуулга   
4. Баян-Өлгий аймгийн "Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга 2017 он"  
5.

SPSS,EViews программуудыг ашиглан хийгдсэн  судалгаа, шинжилгээний ажил /2018 он/

 

 

       2017 ОНД ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

№               Танилцуулга, судалгааны нэр  Холбоос төрөл, pdf
1. Баян-Өлгий аймгийн "Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга 2016 он"                                              
2. Баян-Өлгий аймгийн "Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал танилцуулга 2016 он"   
3. Баян-Өлгий аймгийн "Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга 2016 он"  
4. Баян-Өлгий аймгийн "Ажил эрхлэлтийн байдал танилцуулга 2016 он"  

      2016  ОНД  ХИЙЖ ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

  Танилцуулга, судалгааны нэр Холбоос       төрөл pdf
1.  Баян-Өлгий аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга  2015  он                                                                       
2. Баян-Өлгий аймгийн Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал танилцуулга 2015 он    
3. Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга
                      2015 он
  
4. Ажил эрхлэлтийн байдал танилцуулга   2015 он   
 

 

     2015  ОНД  ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

     Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах файлын
      төрөл pdf
1. Баян-Өлгий аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын
                    танилцуулга 2014 он                                        
      
2. Баян-Өлгий аймгийн Хүн ам, өрхийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийн төлөв байдлын танилцуулга  2014 он
  
3 Баян-Өлгий аймгийн сумын түвшний Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоо 2014 он   
4 Баян-Өлгий аймгийн  "Статистикийн  эмхэтгэл 2014 он"   
5 Баян-Өлгий аймгийн Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар 2014 он   
6 Баян-Өлгий аймгийн Ажил эрхлэлтийн байдал 2014 он   
7. Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны үр дүнгийн
  танилцуулга 2014 он   /Баян-Өлгий аймаг/
  

          

         2014  ОНД ХЭЛТСЭЭС  ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА
 

№      Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах, файлын төрөл pdf
1. Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга   
2. Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал   
3. Ажил эрхлэлтийн  байдал   
4. Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний  салбар                                                                                                
5. Статистикийн  эмхэтгэл 2013 он  

        

                2013  ОНД  ХИЙСЭН  ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА, ТАНИЛЦУУЛГА

 

№      Судалгаа, танилцуулгын нэр    Татах,
файлын төрөл pdf
1 Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга  
2 Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал  
3 Ажил эрхлэлтийн байдал  
4 Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар  
5 ДНБүтээгдэхүүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ  
6 Статистикийн  эмхэтгэл 2012 он  

 

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2021 оны 02-р сарын  24-ний өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1200
Хонины ястай мах, кг 8166.6
Үхрийн ястай мах, кг 8250
Ямааны ястай мах, кг 7750
Элсэн чихэр, кг 2466.6
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2900
Ноолуур, кг 82000
Бензин, А-80 1450
Бензин, А-92 1520
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 6666.6

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

                

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО